Turnmix 10-16 år

Dette er et parti for dem som ønsker å delta på turn uten å være med på konkurranse.

Turnmix tar utgangspunkt i et konsept som heter SALTO. Det står for – sosialt, allsidig, lek, turn og oppvisning.
Her har de grunntrening i matte, trampett, kasse, balanse og akrobratikk.
Deltar på samlinger og turnstevner.
Fra det året en fyller 10 år.

Mjølkeråen skolen

Onsdag kl 1900-1950

Hovedtrener: Josefine