TURNSTIGEN 6-7 år

Vi beholder fremdeles en del av leken og har en del leker som oppvarming eller avslutning.

Apparatmessig blir utfordringene større – vi øver på forlengs/baklengs rulle, håndstående og hjul.
Vi kan bruke trampett og lærer det grunnleggende for å kunne hoppe.
Idrettens
grunnstige er bygd opp slik at barna her noe å strekke seg mot hele tiden.
Gjennom 10 ulike øvelsesgrupper som hver er delt inn i 10 trinn, fra det helt enkle til en ferdig turnøvelse,
lærer barna de mest grunnleggende ferdigheter i turn. 

Deltar ved aktivtetsdag arrangert av kretsen hver vår samt lagets egen vår- og juleoppvisning.

Mjølkeråen skole

Onsdag kl 1800-1850

Hovedtrener: Josefine