Gymlek foreldre og barn 4 år

 

Foreldre og barn er forstadiet til barnepartiene og barn kan trene fra de har fylt 4 år.
En av foreldrene må stille i treningsdrakt og være aktiv selv.
Innholdet i timene er som barnepartiene avpasset til 4 årsalderen.

 

Mjølkeråen skole

Tirsdag kl 1745-1820
En foresatt er med under trening


Hovedinstruktør: Kristiane 

 

Visjon:
Barneidrett skal være allsidig og motorisk utviklende og den skal gi barna et grunnlag å bygge videre på.

 

Mål:
Trening for barn skal domineres av lek, samhold og lystbetont aktivitet!

 

Hvordan:

Aktivitetet for barn skal være allsidig og motorisk utviklende, det skal gi barn utfordringer, spenninger og et grunnlag 
å bygge videre på. Dette skjer best via barnas læringsarena: LEK!

 


Ved å leke får barnet frihet og motiveres til å prøve å feile. Gjennom tilrettelagt aktiviteter skjer utvikling av 
grovmotoriske ferdigheter som 
gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre og så videre.