Gymlek foreldre og barn 1-3 år

 

Foreldre og barn er forstadiet til barnepartiene og barn kan trene fra de har fylt 1 år.
En av foreldrene må stille i treningsdrakt og være aktiv selv.

Innholdet i timene er som barnepartiene avpasset til 1 til 3 årsalderen.

Mjølkeråen skole


Tirsdag kl 1700-1735
En foresatt er med under trening.


Hovedinstruktør: Kristiane

 

 

Visjon:
Barneidrett skal være allsidig og motorisk utviklende og den skal gi barna et grunnlag å bygge videre på.

 

Mål:
Trening for barn skal domineres av lek, samhold og lystbetont aktivitet!

 

Hvordan:

Aktivitetet for barn skal være allsidig og motorisk utviklende, det skal gi barn utfordringer, spenninger og et grunnlag
å bygge videre på. Dette skjer best via barnas læringsarena: LEK!


Ved å leke får barnet frihet og motiveres til å prøve å feile. Gjennom tilrettelagt aktiviteter skjer utvikling av
grovmotoriske ferdigheter som
gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre og så videre.