eholm 2021-04-11 18:48:03

Historie fra 1918

 

1918 - 1950

(Foto: Oppvisning på salhuskai)

Salhus Idrettslag ble stiftet 11. februar 1918 og i 1920 ble det sammenslåing mellom Salhus Idrettslag og Salhus Turn & Idrettslag.

Klubben har trent i Losjebygget 1917 – 1918 og i Godtermplar-hallen 1918.

I 1919 startet en dametropp å trene ved skolen gymsal. Etter sammenslåingen hadde klubben både turn og friidrett. I 1925 ble det starte med gutteparti, men jentene først fikk lov til å trene. Skolen la inn en protest mot at jente skulle få lov til å trene.

I utgangspunktet så var det kun medlemmer i klubben fra Salhus. I 1921 ble det ved en generalforsamling tatt opp om klubben skulle inkludere medlemmer utenfor Salhus. Etter en lang diskusjon med det et gjennomslag (12 mot 9).

I den første tiden var klubben flink til å holde fester. Det var alltid noen herrer som hadde oppvisning. Etter måltidet var det dans til uti de små timer. I et referat står det at festen var slutt sent – sent.

Man kan også lese at til tider lå treningen nede og da ble det kalt inn til ekstraordinær generalforsamling om at man skulle starte treningen igjen.

På slutten av 1920-tallet ble man enige om å lage en fane(emblem) og det ble lyst ut en konkurranse. Den ble vunnet av Paul Karlsen. Fanen ble malt av et firma i Bergen.
På tidlig ble det vedtatt at den gamle fanen trengte en oppdatering.  Monrad Fotland tegnet av den gamle fanen. Olav Revheim fikset rammen og lagde ny stokk. Ellen Jonsen som var med i komiteen i 1928 broderte den nye fanen. Den ble avduket 17. mai 1985.

I 1929 ble den første juleoppvisningen holdt med dametropp og herretropp. Før oppvisningen spilte Salhus Musikklag. Godtemplarhallen var stappfull. Etter oppvisningen var det fest. Det ble en tradisjon med oppvisning «skitnesøndag».

 

I 1931 var det bare herretropp, på grunn av mye overtid på fabrikken hadde ikke damene overskudd til trening.

Friidrettsgruppen hadde konkurranser med idrettslaget Fri Espeland og turngruppen hadde konkurranser med Laksevåg.

På denne tiden gikk diskusjonen om man skulle bygge idrettsbane eller ny turnhall på Nygård da losjehallen var blitt for liten, og det ble satt ned en komite for å utrede saken. Komiteens innstilling var bygging av hall. På årsmøtet 30. september 1935 ble det bestemt å kontakte Langeland om å få bygge hall. I friidrettsgruppen var det stor motstand og på årsmøtet meldte 13 seg ut av laget og dannet Norna Salhus. Salhusbygden ble splittet. Ingen var medlem av begge lag. I 1946 kom et brev fra Johannes Karlsen som bodde i Oslo, Han mente at lagene burde samles igjen. Saken fikk ja i Salhus Turn og nei i Norna, men de ble enige om å samarbeide mer.

Utviklingen i turn var god, man hadde gode trener og man fikk gode resultater. Bl.a. på Landsturnstevnet i Oslo i 1938 fikk man en 3. plass.