HOVEDSTYRET

Styreleder: Dag Leo Emblemsvaag

Medlem:     Nina-Margrethe Bjaarstad
                   Anne S. Myklestad
                   Kjetil Mortensen
                   Elisabeth Selvik Nielsen
                   Miriam Pisani Falkanger

Revisor:      Venke Haavardtun
Vara:           Kristin Johannessen


LOGO-REN.jpg