TURN

Medlemsavgiften er todelt - medlemskontigent til hovedlaget og treningsavgift
til den enkelte gruppe (turngruppen el. håndballgruppen).

Medlemskontigent kr 100,- pr. år

Treningsavgift pr halvår:

Foreldre og barn 45 min.   kr 350,- (ikke søskenmoderasjon på dette partiet).
Barn og ungdom 1 time  pr uke Kr 500,-
Barn og ungdom 2 timer pr uke + kr 300 (Tot. Kr 800,-)
Videre + kr 300 pr parti utover dette.

Søskenmoderasjon: Forutsetter at søsken nr 1 betaler full pris på kr 500,-

Søsken nr. 2 1 time pr uke (25% av full pris) kr 375,-*  kr 300 pr parti utover dette.

Søsken  nr. 3 1 t pr uke (50% av full pris) kr 250,-*  kr 300 per parti utover dette

*
Gjelder ikke for gymnaster  som har søsken på foreldre og barn.

 

 

 


LOGO-REN.jpg