TURN

Medlemsavgiften er todelt - medlemskontigent til hovedlaget og treningsavgift
til den enkelte gruppe (turngruppen el. håndballgruppen).

Medlemskontigent kr 100,- pr. år

Treningsavgift pr halvår

barn/ungdom under 18 år Kr 489,- 

(kan delta på flere partier)

 

 


LOGO-REN.jpg