TROPP

Medlemsavgiften er todelt - medlemskontigent til hovedlaget og treningsavgift
til den enkelte gruppe (turngruppen el håndballgruppen).

Medlemskontigent kr 100,- pr. år

Treningsavgift pr. halvår

Troppsturn Knøtte 7-8 år       Kr. 800,- 

Troppsturn Aspirant 9-10 år Kr.  900,- 

Troppsturn Rekrutt 11-13 år ny pris kommer Høst 2021

Troppsturn junior 14–16 år   ny pris kommer Høst 2021

Troppsturn senior 17 –         ny pris kommer Høst 2021

 

Inkludert i kontingenten er forsikring – NIF les mer her (pdf).
Ikke gyldig før kontigenten er betalt.

Konkurranselisens:
De av våre gymnaster som deltar på troppsturnpartiene våre må også betale en konkurranselisens.
Denne fakturaen sendes fra Norges Gymnastikk og Turnforbund en gang i året. Dette er også en
forsikring knyttet til konkurranseaktivitetet til forbundet.

f.o.m året de fyller  9 - t.o.m året de fyller 12 år  Kr 200,- pr. år
f.o.m året de fyller 13                                            Kr 500,- pr. år

 


LOGO-REN.jpg