HÅNDBALL

Medlemsavgiften er todelt - medlemskontigent til hovedlaget og treningsavgift
til den enkelte gruppe (turngruppen el håndballgruppen).

Medlemskontigent kr 100,- pr. år

Treningsavgift pr. halvår

barn/ungdom under 18 år Kr 330,-
voksne 18 år +                  Kr 781,-


LOGO-REN.jpg