GYMX

Medlemsavgiften er todelt - medlemskontigent til hovedlaget og treningsavgift
til den enkelte gruppe (turngruppen el håndballgruppen).

Medlemskontigent kr 100,- pr. år

Treningsavgift pr. halvår

Voksne 18 år + Kr 720,-
(kan delta på flere partier)


LOGO-REN.jpg