GYMX

Medlemsavgiften er todelt - medlemskontigent til hovedlaget og treningsavgift
til den enkelte gruppe (turngruppen el håndballgruppen).

Medlemskontigent kr 100,- pr. år

Treningsavgift pr. halvår:

Voksne 18 år +
1 time pr uke  Kr 700 (Faktura for parti 1)
2 timer pr uke + kr 300 (Tot  kr 1000,-)
vider utover dette kr 300 pr parti
Kontakt turn@salhusturn.no for påmelding av parti to og tre

Yoga 90 min pr uke kr 900,- + kr 300 per parti utover dette.LOGO-REN.jpg