OPPSTART VÅREN 2022

VELKOMMEN TIL NY SESONG

* Oppstart, datoer og informasjon

* Endringer i barne- og ungdomspartiene

* Påmelding

Trykk på overskriften for å lese mer

2022-01-04
kfingarsen

VELKOMMEN TIL NY SESONG

Oppstart, datoer og informasjon:

Vi starter opp fra mandag 17. januar. Dette gjelder i førsteomgang barne- og ungdomspartiene. Grunnen til at vi har så sen oppstart er på bakgrunn av de nasjonale tiltakene som per dags dato er satt til å vare til og med 14. januar. Vi ønsker på et overordnet plan å kunne ha oversikt over smittesituasjonen på de ulike treningspartiene våre. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det kan komme nye retningslinjer frem til oppstart som gjør at vi må ha ulike retningslinjer for hvordan treningene kan gjennomføres.

Troppspartiene våre (Senior, junior, rekrutt, aspirant og knøtte) har fått tillatelse til å starte opp fra og med neste uke (10. jan) der annet ikke er avtalt. Dette fordi vi har større kapasitet til å strukturere og organisere disse partiene, ettersom vi til enhver tid har full oversikt over hvem som deltar på disse treningene, i motsetning til de øvrige barne- og ungdomspartiene hvor det åpnes for påmelding for både eksisterende og nye medlemmer.

For voksenpartiene våre er vi nødt til å avvente nye instrukser fra myndighetene. Slik retningslinjene er for øyeblikket, har vi ikke anledning til å arrangere organisert trening innendørs for voksne over 20 år. Vi håper også her, i likhet med barne- og ungdomspartiene, at det vil være mulig å avholde treninger fra 17. januar dersom myndighetene gir tillatelse til dette.

Alle som har vært påmeldt et turnparti i høst blir automatisk overført til ny sesong.
Betalingslink sendes i morgen. (Onsdag 5. jan)
Dersom gymnasten ønsker å slutte eller endre parti ta kontakt med turn@salhusturn.no

Endringer i barne- og ungdomspartiene:


For dette semesteret har vi gjort endringer i noen av partiene:

* «Foreldre og barn 4 år»-partiet på tirsdager ved Mjølkeråen skole er erstattet med et nytt «Turnstigen 5-6 års»-parti. Treningene vil foregå kl. 18:00-19:00 ved Mjølkeråen barneskole.


* «Trampett/airtrack 7-9 år» og «Trampett/airtrack 10-13 år» på fredager ved Mjølkeråen barneskole er foreløpig slått sammen, slik at de nå trener sammen i tidsrommet 17:00-18:30.


* «Turnmix 10-16 år» på onsdager kl 19:00-20:00 har byttet navn til «Salto 10-13 år».

OBS!

Partiene «Turnstigen 6-7 år» kl. 17:00-18:00 og "Turnstigen 8-9 år" kl. 18:00-19:00 på Salhus skule må foreløpig utsettes grunnet mangel på trener. Dersom du, eller noen du kjenner, kunne være interessert i å bidra på disse treningene på midlertidig eller permanent basis, ta kontakt med oss. Vi søker godt erfarne turntrenere.


Spørsmål om de ulike endringene på partiene kan sendes til turn@salhusturn.no 


Påmelding for nye medlemmer:


Nye medlemmer kan melde seg på partier under «aktiviteter» til høyre på hjemmesiden fra og med 10. januar.
Dersom du ikke får meldt deg på gjennom «aktiviteter», kan det bety at partiet er fullt.

Spørsmål om påmelding kan rettes til turn@salhusturn.no

Betalingslinkene for partiene har en gyldighet på 24 timer. Det betyr ikke at man mister plassen dersom man ikke betaler innen fristen, men det må sendes ut en ny link fra oss. Ta kontakt med oss dersom det skulle være aktuelt. Samtidig er det viktig at man ikke drøyer påmeldingen for lenge, ettersom partiene kan fylle seg opp raskt.

Vi gleder oss til masse god aktivitet og glede når vi har anledning til å sette i gang.


LOGO-REN.jpg

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket