SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET 14. JUNI

Til medlemmer i Salhus Turn & Idrettslag

Sakliste for årsmøte i Salhus Turn & Idrettslag

Årsmøtet avholdes den 14.06.2021 klokken 19:00  i Småsalen, Salhushallen i Salhus.

2021-06-09
isathre

Det vil tilrettelegges med god avstand mellom alle deltakere igjennom hele årsmøtet

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettiget

 

Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

 

Sak 3: Valg av:

a. Dirigent

b. Sekretær

c.  2 av årsmøtets representanter til å signering av protokoll


Sak 4: Idrettslagets årsberetninger:

a. Hovedstyret

b. Håndballgruppen

c. Turngruppen

 

Sak 5: Idrettslagets regnskap 2020

Sak 6: Behandle forslag og saker

        Ingen innkomne saker   

                     

Sak 7: Fastsette medlemskontingent

 

Sak 8: Idrettslagets budsjett 2021

 

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

 

Sak 10: Valg av medlemmer i:

1.       Hovedstyret

2.       Turn Styret

3.       Håndball styret

4.       Diplomkomiteen

5.       Representantskapet i Salhushallen

6.       Revisor

7.       Valgkomite

 

Regnskap og budsjett vil bli utdelt på årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i Salhus Turn & Idrettslag


LOGO-REN.jpg

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket