Innkalling til årsmøte i Salhus Turn & Idrettslag

Til medlemmene i STIL

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Salhus Turn & Idrettslag.
Årsmøtet avholdes den 14.06.2021 klokken 19:00 i Småsalen, Salhushallen

 

2021-05-26
isathre

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 03.06.2021 til hovedstyret@salhusturn.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden www.salhusturn.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Hovedstyret

 

Salhus Turn & Idrettslag

 


LOGO-REN.jpg

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket