Vi trenger deg

Hei alle,

Dessverre mangler vi fremdeles styremedlemmer til Salhus Turn og Idrettslag.
Vi har behov for styremedlemmer til Håndball-gruppen og Hovedstyret.  Svært få
har vist interesse og nå er det viktig at vi får noen som melder seg frivillig til disse
vervene for at vi kan kunne drive STIL på en forsvarlig måte.

2021-05-11
isathre

Det å få tak i nye medlemmer eller foreldre til å bidra i styrene er en vanskelig sak,
som nok går igjen i de fleste organisasjoner. Vi respekterer at mange har booket sin
fritid fullt ut, men likevel er idrett i dag basert på dugnad, enn så lenge.


For å få ting til å gå rundt, må vi ha inn nye kandidater som kan fylle de ulike verv som
er i klubben. Vi estimerer ca 5 timers arbeid per måned for et verv i STIL, og vi håper at
du kan avse dette. Det krever ingen forkunnskaper å være styremedlem, kun et ønske
og en vilje til å gjøre en viktig innsats for laget.


Salhus Turn er et stort idrettslag i Åsane. Vi har behov for at våre medlemmer og foreldre til
våre barn er med på å styre utviklingen av laget fremover og ønsker at akkurat du vil være med
på dette.

I håp på en god oppslutning hvor kanskje valget om å delta ikke bare er for vår egen del,
men for barna våre og et oppretthold av idretten i vårt lokalsamfunn, vil vi i valgkomiteen
på forhånd takke for hjelpen og interessen til å bidra for laget!

Ta kontakt:

Valg@salhusturn.no

 

 


LOGO-REN.jpg

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket