FORSIKRING
Alle våre håndballspillere er forsikret, men forsikring er ikke gyldig før medlemskontigent og
eventuell lisens er betalt.
Skulle det skje en skade før klubben sin faktura er mottatt, og frem
til faktura sin betalingsfrist vil spilleren være forsikret i denne perioden.

Dersom faktura sin betalingsfrist ikke overholdes kan klubben ikke garantere at spilleren er forsikret.


Les mer om forsikring hos NIF– HER

 

LISENS

Alle spillere må betale lisens til Norges Håndballforbund fra det året de fyller 13 år.


(Lisensen må ikke forveksles med medlemskontingenten som går til Salhus.)

 


Lisensen øker etter alderen, og ligger i 2015/16 fra 375,- kr til 1380,- kr pr. år.
Har du lisens er du også forsikret i Gjensidige.

Du har blant annet tilgang til Idrettens Skadetelefon, tlf: 987 02033  som er
en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin.


Les mer om lisens, lisensbeløp og skadeforsikring på NHF sine sider: Klikk her.
Personer med registrert e-postadresse får egen melding om lisensen via e-post.
Uten betalt lisens kan en spiller ikke spille kamp eller trene.

 

Lisensen betales via MinIdrett

 

 


LOGO-REN.jpg