DUGNAD

All aktivitet i Salhus Turn og Idrettslag er basert på frivillig innsats fra trenere og
aktuelle styrerepresentanter.
Den enkelte foreldre må derfor påregne dugnadsarbeid
i forbindelse med kamper,
stevner og annen aktivitet gjennom året.
Dugnadsinnsats er svært viktig for å sikre inntekter til aktivitetene.
Imidlertid vil en forsøke å fordele dugnader så effektivt som mulig blant
alle forelder slik at belastningen blir jevnt fordelt.


LOGO-REN.jpg